Hướng dẫn chế độ nghỉ phép năm 2017

Hướng dẫn nghỉ phép năm 2017

Số kí hiệu 1845
Ngày ban hành 22/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành
Người ký Nguyễn Văn Chệt

Nội dung

UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
                                      
                Số:             /PGDĐT-TCCB                 Thủ Dầu Một, ngày            tháng 10 năm 2017
                                                                                                                                       
                 V/v hướng dẫn thực hiện
               chế độ nghỉ phép hàng năm
                                                                                                              
Kính gửi:
- Trường Mầm non, Mẫu giáo;
- Trường Tiểu học;
- Trường Trung học cơ sở;
Căn cứ Công văn số 64/SGDĐT-TCCB ngày 19/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm; Công văn số 1931/SGDĐT-TCCB ngày 09/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện chế độ cho nữ giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm đối với công chức, viên chức, nhân viên các trường như sau:
Các hình thức nghỉ phép
Nghỉ phép năm
Đối tượng: Công chức, viên chức, nhân viên thuộc khối hành chính, phục vụ.
Số ngày nghỉ phép trong một năm: Người có thời gian làm việc dưới 5 năm được nghỉ phép 12 ngày. Sau đó, định kỳ đủ 05 năm làm việc thì được tăng thêm tương ứng 01 ngày phép.
Nghỉ phép hè
Đối tượng: Giáo viên trực tiếp dạy lớp, viên chức phụ trách các phòng bộ môn (phòng Lý, phòng Hóa, phòng Sinh, phòng Vi tính, phòng Nghe nhìn/Lab).
Thời gian nghỉ phép: Nghỉ phép hè bao gồm nghỉ phép năm cộng với nghỉ hè và chỉ giải quyết phép trong hè với thời gian giải quyết không quá 60 ngày.
Các hình thức nghỉ phép khác
Nghỉ phép theo chế độ thai sản: áp dụng từ Điều 30 đến Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; từ Điều 3 đến Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Trường hợp thời gian nghỉ phép theo chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Công chức, viên chức và nhân viên được bố trí nghỉ bù thời gian nghỉ phép năm (không nghỉ bù thời gian nghỉ hè).
Nghỉ phép theo chế độ ốm đau: áp dụng từ Điều 24 đến Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014.
Nghỉ phép khi kết hôn:
Công chức, viên chức, nhân viên kết hôn được nghỉ phép 3 ngày.
Công chức, viên chức, nhân viên được nghỉ phép 01 ngày khi: tổ chức kết hôn cho con; cha (hoặc mẹ) kết hôn; anh (hoặc chị hoặc em) ruột kết hôn.
Nghỉ phép khi có đám tang:
Công chức, viên chức, nhân viên được nghỉ phép 3 ngày khi: đám tang của con, cha mẹ ruột, cha mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng) thì được nghỉ phép 3 ngày. Trường hợp đám tang ngoài tỉnh thì giải quyết nghỉ phép thêm ngày đi và ngày về.
Công chức, viên chức, nhân viên được nghỉ phép 01 ngày khi: đám tang của ông nội (hoặc ngoại); đám tang của bà nội (hoặc ngoại); đám tang của anh (hoặc chị hoặc em) ruột.
Nghỉ việc riêng khác
Hiệu trưởng các trường căn cứ tình hình thực tế của đơn vị cũng như lý do nghỉ phép hợp lý để giải quyết nghỉ việc riêng khác cho viên chức và nhân viên trên cơ sở đảm bảo đơn vị vẫn hoạt động bình thường.
Thẩm quyền và hồ sơ giải quyết nghỉ phép
Thẩm quyền giải quyết nghỉ phép
Hiệu trưởng: Giải quyết nghỉ phép dưới 02 ngày và giải quyết nghỉ việc riêng khác cho viên chức, nhân viên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo: Giải quyết nghỉ phép từ 02 ngày trở lên cho công chức, viên chức và nhân viên.
Hồ sơ giải quyết nghỉ phép
Đơn xin nghỉ phép (theo mẫu quy định tại Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của đơn vị.
Các giấy tờ chứng minh cho lý do nghỉ phép.
Tổ chức thực hiện
Hiệu trưởng các trường căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để bố trí thời gian nghỉ phép năm hợp lý; trường hợp không thể bố trí được thời gian nghỉ phép năm thì đơn vị thanh toán tiền nghỉ phép năm theo quy định tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 và Thông tư 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                                                                      
- Lưu: VT, TCCB.                                                                                       
                                                                                                    Nguyễn Văn Chệt           

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây