Văn bản theo cơ quan ban hành: Cơ quan ban hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1718 04/04/2018 Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn
2 1845 22/10/2017 Hướng dẫn nghỉ phép năm 2017
3 Kiểm tran Anh văn cuối kỳ 2 19/04/2017 Thời gian kiểm tra: Từ 7 giờ 15 phút
- Ngày 08/5/2017: khối 1 và 2 (tăng cường và đại trà)
- Ngày 09/5/2017: khối 3, 4 va 5 (tăng cường và đại trà)
4 KTCK2 21/04/2017 I. Thai gian to chin kiem tra cuOi nam:
+ Ngdy 15/5/2017: Tie'ng (kh6i 1,2,3,4).
+ Ngdy 16/5/2017: Toan (kho'i 1,2,3,4).
+ Cac mon: Khoa h9c, Lich sill' va. Dia 1T lop 4,5 va tin hoc kie`'m tra trop
khoang thei gian -tix ngdy 08/5/2017 den 12/5/2017 sau khi cac em hoc sink da h9che't
chuang trinh cua cac mon. (Mon Tieng Anh se do -CO' EM Ti6ng Anh SO( GDDT
huong dan ki6m tra).
+ Ltru Khai ap 5 do chuan bi sa cho cric em thi lop 6 tgo nguim nen
se krjm tra theo Lich sau:
+ Ngdy 11/5/2017: Tien Viet
Ngdy 12/5/2017: Toan
- T6ng ket namh9c: Tix ngdy 22/5/2017 den 26/5/2017.
5 THT 24/03/2017 Tin học trẻ không chuyên năm 2017
6 Tinh gian bien che 01/11/2015 Hướng dẫn tinh giản biên chế trong đơn vị hành chính nhà nước giai đoạn 2015-2021
7 21102015 21/10/2015 IOE-Toán Internet-VIO
8 1133/PGDĐT-PT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
9 1031/PGDĐT-CNTT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
10 25/2014/TT-BGDĐT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
11 30/2014/TT-BGDĐT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
12 1642/SGDĐT-GDTrH 24/09/2014 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy buổi 2, tăng tiết, dạy thêm-học thêm trong trường THCS,THPT và trung tâm GDTX
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây