Công khai tài chính 6 tháng năm 2017

      Biểu số 7
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
                                        Phú Hòa, ngày  11   tháng 9   năm 2017
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 
6 THÁNG NĂM 2017
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
      Đơn vị tính: Đồng
Số Chỉ tiêu Số liệu báo Số liệu quyết
TT cáo quyết toán được
  toán duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu hội phí    
2 Thu khác    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492 2 703 171 410  
   - Mục:6000 1 373 579 903  
    + Tiểu mục : 6001 1 302 867 503  
    + Tiểu mục : 6003 70 712 400  
    + Tiểu mục : 6049 0  
   - Mục:6100 604 531 729  
    + Tiểu mục : 6101 29 282 000  
    + Tiểu mục : 6106 0  
    + Tiểu mục : 6112 390 540 205  
    + Tiểu mục : 6113 3 630 000  
    + Tiểu mục : 6115 180 353 524  
    + Tiểu mục : 6117    
    + Tiểu mục : 6149 726 000  
   - Mục:6250 1 802 000  
    + Tiểu mục : 6253    
    + Tiểu mục : 6257 1 802 000  
   - Mục:6300 378 111 351  
    + Tiểu mục : 6301 283 604 483  
    + Tiểu mục : 6302 47 496 462  
    + Tiểu mục : 6303 31 664 309  
    + Tiểu mục : 6304 15 346 097  
   - Mục:6400 117 768 720  
    + Tiểu mục : 6404    
    + Tiểu mục : 6449 117 768 720  
   - Mục:6500 101 333 772  
    + Tiểu mục : 6501 41 906 344  
    + Tiểu mục : 6502 56 619 428  
    + Tiểu mục : 6503 2 808 000  
    + Tiểu mục : 6504    
   - Mục:6550 10 132 000  
    + Tiểu mục : 6552 3 212 000  
    + Tiểu mục : 6553 6 920 000  
   - Mục:6600 3 790 935  
    + Tiểu mục : 6601 466 535  
    + Tiểu mục : 6612 1 344 400  
    + Tiểu mục : 6617 1 980 000  
   - Mục:6900 7 421 000  
    + Tiểu mục : 6912 4 521 000  
    + Tiểu mục : 6913 2 900 000  
   - Mục:7000 10 700 000  
    + Tiểu mục : 7003 3 300 000  
    + Tiểu mục : 7004    
    + Tiểu mục : 7049 7 400 000  
   - Mục:7750 94 000 000  
    + Tiểu mục : 7758 2 500 000  
    + Tiểu mục : 7764    
    + Tiểu mục : 7799 91 500 000  
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
  ...    
       
  Ngày  11   tháng  9  năm 2017
  Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Xuân Trang

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây