Tổng số: 26 văn bản pháp quy

Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Xếp hạng mới 08/04/2021 Hướng dẫn xếp hạng mới
2 Tinh giản biên chế 17/03/2021 Hướng dẫn việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế
3 CV214 21/02/2021 Triển khai văn bản đào tạo của SNV
4 140 21/02/2021 CV140
5 141 21/02/2021 CV141 đào tạo bồi dưỡng
6 21/02/2021 Qui định mã số bậc mầm non
7 Tiểu học 21/02/2021 Qui định mã số bậc Tiểu học
8 TH 21/02/2021 Qui định mã số bậc Trung học cơ sở
9 hdđkt 20/02/2021 Ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang
10 dhxlth 20/02/2021 Hướng dẫn xử lý tình huống liên quan đến ổ dịch
11 KHPCCV 09/02/2021 Kế hoạch đáp ứng và đảm bảo an toàn phòng chống Covid 19 trong trường học
12 BGD ban hành 13/03/2020 BGD ban hành những công việc cần làm của nhà trường và phụ huynh học sinh khi các em đến trường
13 TBK 07/02/2020 Thông báo khẩn V/v Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
14 KHPC Corona 03/02/2020 Trường Tiểu học Phú Hòa 2, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Corona
15 1718 04/04/2018 Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn
16 1845 22/10/2017 Hướng dẫn nghỉ phép năm 2017
17 KTCK2 21/04/2017 I. Thai gian to chin kiem tra cuOi nam:
+ Ngdy 15/5/2017: Tie'ng (kh6i 1,2,3,4).
+ Ngdy 16/5/2017: Toan (kho'i 1,2,3,4).
+ Cac mon: Khoa h9c, Lich sill' va. Dia 1T lop 4,5 va tin hoc kie`'m tra trop
khoang thei gian -tix ngdy 08/5/2017 den 12/5/2017 sau khi cac em hoc sink da h9che't
chuang trinh cua cac mon. (Mon Tieng Anh se do -CO' EM Ti6ng Anh SO( GDDT
huong dan ki6m tra).
+ Ltru Khai ap 5 do chuan bi sa cho cric em thi lop 6 tgo nguim nen
se krjm tra theo Lich sau:
+ Ngdy 11/5/2017: Tien Viet
Ngdy 12/5/2017: Toan
- T6ng ket namh9c: Tix ngdy 22/5/2017 den 26/5/2017.
18 Kiểm tran Anh văn cuối kỳ 2 19/04/2017 Thời gian kiểm tra: Từ 7 giờ 15 phút
- Ngày 08/5/2017: khối 1 và 2 (tăng cường và đại trà)
- Ngày 09/5/2017: khối 3, 4 va 5 (tăng cường và đại trà)
19 THT 24/03/2017 Tin học trẻ không chuyên năm 2017
20 Tinh gian bien che 01/11/2015 Hướng dẫn tinh giản biên chế trong đơn vị hành chính nhà nước giai đoạn 2015-2021
21 21102015 21/10/2015 IOE-Toán Internet-VIO
22 1642/SGDĐT-GDTrH 24/09/2014 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy buổi 2, tăng tiết, dạy thêm-học thêm trong trường THCS,THPT và trung tâm GDTX
23 30/2014/TT-BGDĐT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
24 25/2014/TT-BGDĐT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
25 1031/PGDĐT-CNTT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
26 1133/PGDĐT-PT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây