Dự toán năm 2019

 
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
     
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
Chương:622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-PGDĐT ngày 29/12/2017 của PGD)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí  
1,1 Lệ phí  
1,2 Phí  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2,1 Phí  
2,2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3,1 Lệ phí  
3,2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.333.860.204
1 Chi quản lý hành chính  
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ           7.964.860.204
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.369.000.000
2 Nghiên cứu khoa học  
2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 9.333.860.204
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7.049.716.080
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.369.000.000
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL 915.144.124
                                                      Phú Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2019
                                                                   Hiệu trưởng 
     
     
     
     
                                                                     Nguyễn Xuân Trang

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây