Kế hoạch dạy học trực tuyến đầu năm cho học sinh - Năm học 2021-2022

Thứ sáu - 17/09/2021 19:58

Kế hoạch dạy học trực tuyến đầu năm cho học sinh - Năm học 2021-2022

PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2

            Số: …../KH-THPH2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Phú Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Dạy học trực tuyến, dạy qua Internet cho học sinh   
Năm học  2021 – 2022 ( Từ đầu năm học đến ngày 30/10/2021)
Căn cứ công văn số 1494/SGDĐT-VP ngày 24/8/2021 về việc Hướng dẫn nghỉ Lễ Quốc khánh, tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022;
Căn cứ công văn số 956/KH-PGDĐT ngày 24/8/2021 kế hoạch khung thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mần non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một;
Căn cứ công văn số 966/KH-PGDĐT ngày 27/8/2021 kế hoạch quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường tiểu học, trung học cơ sở;
Căn cứ theo công văn số 964/PGDĐT ngày 27/8/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy - học năm học 2021-2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Tiểu học Phú Hòa 2 xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, dạy học qua Internet  năm học 2021 - 2022 trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp học sinh được học theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không thể học trực tiếp được.
- Rèn luyện cho HS năng lực tự học và kĩ năng tham gia học tập tại nhà.
- Nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy - học trực tuyến, dạy học qua Internet của giáo viên.
- Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
2. Yêu cầu
2.1. Đối với Ban giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, lập thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.
- Thông tin đến CMHS và học sinh lịch Dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS chưa đến trường do tình hình dịch bệnh Covid-19.
-Nắm bắt kịp thời tình hình giảng dạy của GV, số lượng học sinh tham gia học trực tuyến, kịp thời giải quyết khó khăn cho GV trong thời gian giảng dạy.
2.2. Đối với tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, thời khóa biểu của tổ khối.
- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải).
- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên trong tổ.
- Cập nhật số lượng học sinh tham gia học tập trực tuyến trong tổ khối báo cáo vào cuối tuần hoặc khi có yêu cầu của Ban giám hiệu. Chịu trách nhiệm nhắc nhở giáo viên đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ việc học tập của học sinh trong thời gian học trực tuyến một cách chính xác, công bằng, khách quan.
2.3. Đối với giáo viên
- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.
- Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp. Dạy học trực tuyến, dạy học qua Internet hiệu quả.
- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.
- Tổ chức cho HS tham gia học tập, điểm danh đầy đủ HS học tập trong các tiết học.
- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.
- Hướng dẫn phụ huynh cài đặt phần mềm K12-Online; Zoom hay Microsoft Teams;…  và hướng dẫn HS cách vào học.
- Đánh giá học sinh sau mỗi tiết dạy, sau mỗi tuần và báo cáo về cho tổ trưởng để có hướng điều chỉnh cho phù hợp. Có trách nhiệm gửi nội dung bài dạy cho giáo viên tin học, viên chức CNTT để gửi lên trang web của nhà trường.
- Thành lập nhóm trên các trang mạng XH (nếu chưa thành lập). Tạo lớp học, phòng học, nhóm zalo.
- Thông báo đến cha mẹ HS, HS: phương án tổ chức dạy học qua các trang mạng, TKB học tập của HS. Thời gian học của lớp mình phụ trách, các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
- Thường xuyên động viên, nhắc nhở các em phát huy tính tự học.
- Kiểm tra đánh giá mức độ nắm kiến thức đã học khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy bài mới tiếp theo trong chương trình.
2.4. Đối với giáo viên tin học, viên chức CNTT
- Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến (phần mềm K 12.Online) và hướng dẫn cho toàn thể GV trong nhà trường.
- Theo dõi các kênh truyền hình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, gửi thông tin phát sóng các kênh truyền hình hàng ngày cho GV, để GV thông báo đến phụ huynh và học sinh theo dõi, học tập.
-Đưa bài giảng của GV lên webside của nhà trường.
2.5. Đối với học sinh
-Tham gia tích cực việc học tập của lớp, thực hiện đầy đủ yêu cầu của GV theo TKB.
-Hoàn thành sản phẩm học tập để được kiềm tra đánh giá thường xuyên.
- Nộp lại bài tập cho GV theo thời gian quy định ( zalo, fb, …)
2.6. Đối với cha mẹ học sinh
- Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ, phối hợp, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập.
II. NỘI DUNG DẠY HỌC
1.Đối tượng và điều kiện tham gia
1.1. Đối tượng: Tất cả học sinh từ khối 1 đến khối 5 của trường Tiểu học Phú Hòa 2 năm học 2021-2022.
1.2. Điều kiện tham gia: GV và HS trang bị máy tính, điện thoại, tivi có kết nối internet.
2. Thời gian và hình thức dạy học
2.1.Thời gian: Bắt đầu từ ngày 16/09/2021 đến khi học sinh đi học trở lại khi dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi và có văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục.
-Thời gian cụ thể như sau:
Học sinh bắt đầu làm quen và tựu trường gặp GVCN bằng hình thức trực tuyến vào ngày 01/09/2021.
Khai giảng trực tuyến ngày 15/9/2021.
Ổn định nề nếp lớp: từ ngày 16/9/2021 đến ngày 18/9/2021.
Củng cố kiến thức, ôn tập cho học sinh: từ ngày 20/9/2021 đến ngày 01/10/2021
Học tuần 1 (từ 04/10/2021)
2.2. Hình thức:
- Dạy học qua phần mềm K12 -Online hoăc Zoom hoặc Microsoft Teams;....
-  Khối 1 dạy 3 buổi/1 tuần ( từ 18 giờ 20 phút  -19 giờ 30 phút) theo TKB của khối. Khối 2 dạy 3 buổi/tuần ( từ 8 giờ – 9 giờ 20 phút) theo TKB của khối. Từ khối 3 đến khối 5 dạy 5 buổi/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) từ 8h đến 10h theo thời khóa biểu của tổ khối; Bộ môn (dạy từ thứ 2 đến thứ 6) từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 15 phút theo TKB của bộ môn.
-Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh để thống kê số lượng học sinh có điều kiện tham gia học tập.
-Tổ khối sẽ thống nhất nội dung giảng dạy sau đó từng GVCN của lớp có trách nhiệm tổ chức giảng dạy cho HS của lớp mình phụ trách.
* Riêng những HS không thể học trực tuyến GV sẽ liên hệ gửi  bài qua trang Web trường, Zalo để HS làm bài. Trường hợp đặc biệt, HS không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet GV hỗ trợ phụ huynh nhắc nhở học sinh học bài và làm bài, GV sẽ có kế hoạch giảng dạy lại cho HS khi đi học trở lại. (PHHS có gặp khó khăn gì liên lạc với GV để GV hướng dẫn thêm).
3.Nội dung giảng dạy
* Đối với lớp 1, 2:
Học sinh học trực tuyến làm quen với GVCN, bạn bè, GVCN hướng dẫn học sinh làm quen và biết đọc các chữ cái và chữ số và chỉ tập trung dạy môn Toán và Tiếng Việt.
-Đối với học sinh lớp 1:
+Trong tháng 9 (từ ngày 15/92021 đến ngày 30/92021):
Chủ yếu quay các clip hướng dẫn cha mẹ cần chuẩn bị các điều kiện cho con em đến trường; các thao tác kết nối vào lớp học, cách chuẩn bị cho con em khi học trực tuyến và an toàn khi sử dụng các thiết bị học trực tuyến….
Sau khai giảng có thể tổ chức lớp trực tuyến để phổ biến nội quy lớp, giới thiệu các bạn trong lớp, bầu Ban các sự lớp, làm quen phương pháp học tập, giới thiệu sách, vở, dụng cụ học tập… cho học sinh, tổ chức một số hoạt động giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng sử dụng điện, thiết bị học tập an toàn...
Giới thiệu Lịch phát sóng trực tiếp các môn: Tiếng Việt, Tiếng Anh trên sóng (kênh) VTV7 bắt đầu từ ngày 06/9/2021 vào khung giờ 14h30’-15h30’ các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần và được lưu trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube VTV7 và cổng thông tin điện tử vtv7.vtv.vn  để PHHS nắm bắt nhắc nhở  cho học sinh học vào học.
+Từ  ngày 01/10/2021
Vẫn ưu tiên hướng dẫn học qua truyền hình. Sau các khung giờ học qua đài truyền hình, giáo viên có thể tổ chức luyện tập trực tuyến cho học sinh theo chủ đề cốt lõi theo hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học (chủ yếu ôn lại các bài giảng bằng hình thức vui học nhẹ nhàng, cách đọc âm, vần mới hoặc làm quen chữ số, bài toán dưới dạng đố vui để học…) cha mẹ có thể xem và hỗ trợ cho con em học tập. Khi tổ chức luyện tập cần tổ chức dưới dạng các trò chơi học tập tạo không khí vui vẻ không gây nhàm chán quá tải cho học sinh.
Đặc biệt đối với lớp 1, lớp 2, thời gian tập trung không được nhiều, nên thời gian dạy học không quá 35 phút/1tiết, không quá 2 tiết/ buổi (có nghỉ giữa tiết) và không quá 3 buổi/tuần. Trong thời gian này không tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì. (Khi học sinh trở lại học mới tổ chức kiểm tra)
*Đối với lớp 3, 4, 5:
- Nhằm ôn lại cho HS kiến thức lớp dưới và dạy bài mới theo hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và đã được tổ khối cùng nhà trường thống nhất.
Ghi chú:  Tổ khối sẽ lên kế hoạch các tuần phù hợp với tình hình thực tế.
GV gửi bài cho PHHS qua nhóm Zalo lớp theo thời khóa biểu như trên và nhắc nhở PHHS tải về cho các em học. Riêng các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học, Lịch sử và Địa lý giáo viên dạy trực tuyến. GV giúp đỡ cho các em nắm bắt kiến thức theo PPCT của từng môn.
Nội dung cơ bản truyền thụ kiến thức :
-Đối với môn Toán GV sẽ giảng kiến thức mới và hướng dẫn HS các bài tập cơ bản, còn lại cho HS tự làm bài tập và nộp bài cho GV kiểm tra qua Zalo hoặc giấy viết.
-Đối với môn Tiếng Việt:
- Tập đọc: GV chỉ hướng dẫn cách đọc và trả lời câu hỏi, phần luyện đọc cho HS tự đọc.
- Chính tả: GV chỉ hướng dẫn cách viết và phần bài tập, còn viết bài HS sẽ tự viết.
- TLV + LTVC: GV chỉ hướng dẫn kiến thức mới còn phần thực hành HS sẽ tự làm và nộp bài cho GV kiểm tra qua Zalo hoặc giấy viết.
- Môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức, Kĩ thuật, TNXH, Đạo đức  GV dạy kiến thức trọng tâm, cơ bản bằng hình thức online, trực tuyến, gửi bài học qua Zalo,...
-Môn Anh văn, Tin học GV giảng dạy trực tuyến phần lý thuyết. Còn bài tập học sinh tự làm ở nhà theo sự hướng dẫn của GV.
- Bộ môn: Âm nhạc; Mĩ thuật; Thể dục; GV bộ môn dạy trực tuyến hay gửi clip qua nhóm Zalo lớp hay trang web của nhà trường cho HS xem và thực hành tại nhà, thường xuyên phối ghợp với PHHS qua nhóm Zalo để nắm bắt việc thực hành của HS và đánh giá học sinh.
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
- Trong quá trình tổ chức dạy trực tuyến, dạy học qua Internet giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thưc hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra sao cho phù hợp.
- Sau mỗi buổi học GV giao bài cho học sinh làm, HS gửi bài làm qua nhóm zalo cho giáo viên kiểm tra đánh giá.
- Sau mỗi tuần tổ trưởng phân công giáo viên soạn bài tập tổng hợp những kiến thức đã được học trong tuần gửi CNTT đăng lên website của trường để phụ huynh tải về cho học sinh làm. Phụ huynh gửi bài làm của học sinh cho giáo viên kiểm tra, đánh giá.
*Đối với HS có điều kiện tham gia học trực tuyến, học qua Internet:
- Kiểm tra trực tiếp trong khi HS tham gia học trực tiếp trên phần mềm K12-Online, Zoom, Microsoft Teams,...
- Kiểm tra HS nộp bài tập qua email, nhóm zalo. GV kiểm tra phản hồi cho HS.
*Đối với HS không có điều kiện tham gia học trực tuyến, học qua Internet, không có phương tiện nghe nhìn:
- GV hỗ trợ phụ huynh nhắc nhở HS làm bài, kiểm tra và báo cáo với GV, sau đó GV có định hướng giúp đỡ kịp thời.
- GV báo cáo BGH các trường hợp HS không tham gia học tập, không liên hệ được PHHS quá 3 lần.
- Giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.
- Khi học sinh đi học trở lại, giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học trực tuyến, học qua Internet, thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục.
Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến, dạy học qua Internet của trường Tiểu học Phú Hòa 2. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các bộ phận trao đổi cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Website (CB, GV, NV);
- Lưu: BGH, VT.
 
   
                     HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                                                                         Đã ký

                                                                                            Nguyễn Xuân Trang
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Học sinh có những điều kiện nào phục vụ việc học qua Internet?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay166
  • Tháng hiện tại1,064
  • Tổng lượt truy cập657,306
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây